VšĮ Druskininkų ligoninė nedidelė ir jauki, miško apsuptyje įsikūrusi sveikatos priežiūros įstaiga, atvira ne tik visos Lietuvos gyventojams bet ir Druskininkų kurorte besilankantiems turistams.

Ligoninė pasirengusi visiems čia besikreipiantiems teikti itin aukštos kokybės saugias įvairaus profilio antrinio lygio stacionarines ir ambulatorines specializuotas, pirminio lygio palaikomojo gydymo, slaugos bei medicininės reabilitacijos paslaugas.

Prieš 70 metų savo veiklą pradėjusi ligoninė šiandien yra viena moderniausių ligoninių Pietų Lietuvoje, apsirūpinusi šiuolaikine diagnostikos aparatūra ir gydymo priemonėmis. Čia sėkmingai diagnozuojamos ir gydomos sunkios ligos, atliekamos sudėtingos operacijos. Įgyvendindama naujas technologijas, ligoninė išlaiko nuoseklumą organizuojant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nukreiptas į paciento ir jo šeimos narių sveikatos palaikymą.

Ligoninė aktyviai dalyvauja Pietryčių ir Rytų Lietuvos gyventojų išeminės ligos sergamumo mažinimo programoje, prostatos vėžio, atrankinės mamografinės patikros dėl krūtų vėžio prevencinėse programose.

Esame atviri visoms medicinos naujovėms, stengiamės aktyviai dalyvauti ES lėšomis finansuojamose programose ir projektuose, pasisakome už medicininį turizmą, esame pasiruošę tapti jo dalimi mūsų kurorte ir prisidėti prie jo populiarinimo.

Ligoninėje dirba virš 230 darbuotojų, iš jų – virš 60 gydytojų ir virš 100 slaugos personalo darbuotojų. Įstaigoje dirba 2 medicinos mokslų daktarai.

Ligoninės stacionare yra 130 lovų. Per 2017 m. metus stacionariniam gydymui į ligoninę kreipėsi virš 3000 pacientų, buvo aptarnauta virš 6000 ambulatorinių pacientų Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje, ir virš 25 000 ambulatorinių pacientų Priėmimo-skubios ir konsultacinės pagalbos skyriaus konsultacinėje poliklinikoje. Lyginant su 2016 m. padidėjo ambulatoriškai aptarnautų pacientų skaičius. Praėjusiais, t. y. 2017 metais, pradėtos atlikinėti naujos artroskopinės kryžminių raiščių plastikos operacijos. Iš viso per metus ligoninėje buvo atlikta šiek tiek virš 1000 operacijų.

Mūsų gydymo įstaiga ir ateityje numato plėsti ekonomiškai efektyvias medicininės veiklos formas, tokias kaip dienos ir ambulatorinę chirurgiją, dienos stacionaro paslaugas, terapiją, stebėjimo paslaugas, tai trumpalaikės stacionarinės paslaugos, siekiant, kad pacientas kuo greičiau galėtų grįžti į įprastinį savo gyvenimo ritmą.

Ligoninėje diegiama elektroninės sveikatos istorija, kurios dėka gyventojai, besilankantys pas gydytojus, visą savo sveikatos istoriją – diagnozes, gydymo eigą, išduotus siuntimus ar pažymas, paskirtus vaistus ir t. t.- gali matyti, prisijungę prie portalo www.esveikata.lt

Linkime stiprios sveikatos!

Būti pripažinta daugiaprofiline sveikatos priežiūros įstaiga Druskininkų bendruomenėje, Lietuvoje ir už jos ribų, kurioje kiekvienas pacientas jaustųsi saugus ir tinkamai galėtų naudotis ligoninės teikiamomis paslaugomis. Būti patrauklia ir tinkama darbo vieta personalo profesinių ir asmeninių kompetencijų taikymui ir ugdymui. Kitų įstaigų vertinama kaip patikima partnerė už profesionaliai atliekamą darbą bei atvirumą pokyčiams.

Teikti kokybiškas, pacientų poreikius atitinkančias sveikatos priežiūros paslaugas, vadovaujantis bendrosiomis vertybėmis, nuolat keliant profesinį meistriškumą. Užtikrinti teikiamų paslaugų prieinamumą vietos gyventojams ir svečiams.

Stiprinti Lietuvos gyventojų sveikatą, sumažinti jų sergamumą ir mirtingumą, teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.

Organizuoti ir teikti antrinio lygio ambulatorines ir stacionarines bei pirminio lygio stacionarines ASPP.
Dalyvauti rengiant ir tobulinant sveikatos priežiūros specialistus, teikti klinikinę bazę universitetų bei kitų mokymo ir ugdymo įstaigų studentams bei gydytojams rezidentams.