Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė kaip partneris dalyvauja Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos įgyvendiname projekte Nr. J02- CPVA-V-02-0002 „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose“ (toliau – Projektas), finansuojamame Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinę priemonę Nr. J02-CPVA-V „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2016 m. lapkričio 1 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. vasario 28 d.

Projekto vertė – 24 988 111,95 Eur, iš jų:

20 752 026,72 Eur – Europos Sąjungos fondų lėšos (ERPF ir ESF);

4 236 085,23 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – mažinti Lietuvos gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo, taip pat stiprinti ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų profilaktiką, diagnostiką, gydymą ir užtikrinti efektyvų šių ligų valdymą ir kontrolę.

Druskininkų ligoninė už projekto lėšas įsigijo šį inventorių: gyvybinių funkcijų monitorius, didelio srauto deguonies terapijos sistemą, deguonies koncentratorius, deguonies drėkintuvus, pulsoksimetus, medicininius čiužinius.

Projekto uždavinys – pagerinti tuberkulioze sergančių asmenų gydymą,  pagerinti šios ligos valdymą ir kontrolę.

 

Projekto rezultatas – įgyvendinus visas projekto veiklas, teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos taps prieinamesnės, kokybiškesnės ir saugesnės. Ilgalaikėje perspektyvoje bus sudarytos prielaidos mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo, užtikrinti veiksmingą ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų gydymą.