Likę laisvi gydytojų konsultacijų laikai LIEPOS mėnesį.