PACIENTAMS

Norėdami užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų aukštą kokybę, informuojame, kad, esant neaiškumams dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos mūsų įstaigoje ar kylant kitoms problemoms dėl diagnostikos ar gydymo, pacientas arba jo artimieji gali kreiptis į atitinkamo skyriaus vyresniąją bendrosios praktikos slaugytoją, gydantį gydytoją arba skyriaus vedėją – gydytoją su prašymu paaiškinti ar atsakyti į klausimus, susijusius su paciento gydymu. Visada yra galimybė kreiptis tiesiogiai į ligoninės administraciją el. p.  ligonine@druskligonine.lt arba nurodytais kontaktiniais telefonais.
Į VšĮ Druskininkų ligoninės direktorę galima kreiptis elektroniniu paštu
evelina.raulusaitiene@druskligonine.lt arba telefonu 8 313 59147

Pacientas, manydamas, kad VšĮ Druskininkų ligoninėje buvo pažeistos jo teisės, turi galimybę pateikti skundą, laikydamasis pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos reikalavimų.

Daugiau informacijos rasite:  

 1. Duomenų apsauga;
 2. Vidaus tvarkos taisyklės (2023-01-16 V-2 redakcija);
 3. Pacientų kreipimosi į įstaigą tvarka (Aprašo II skyrius);
 4. Nemokamų paslaugų nomenklatūra ir asortimentas, jų teikimo tvarka (Aprašo III skyrius);
 5. Paciento teisės (Aprašo IV skyrius);
 6. Paciento pareigos (Aprašo V skyrius);
 7. Pacientų lankymo tvarka;
 8. Pacientų išrašymo ir perkėlimo į kitas ASPĮ tvarka (Aprašo VII skyrius);
 9. Ginčų ir konfliktų tarp įstaigos ir pacientų sprendimo tvarka (Aprašo VIII skyrius);
 10. Informacijos pacientui ir jo artimiesiems teikimo tvarka (Aprašo IX skyrius);
 11. Ligos istorijų, ambulatorinių kortelių, kitų dokumentų nuorašų darymo, išdavimo tvarka (Aprašo XI skyrius);
 12. Įstaigos darbo laikas (Aprašo XII skyrius);
 13. Darbuotojų ir pacientų saugos reglamentavimas (Aprašo XIII skyrius);
 14. Pacientų turimų vertybių ir pinigų saugojimas (Aprašo XIV skyrius);
 15. Gydytojų patarimai;
 16. Chirurginis nėštumo nutraukimas.