KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ TVARKA

Teritorinė ligonių kasa apmoka už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas tik apdraustiesiems. Būtinosios pagalbos paslaugos teikiamos ir apmokamos ligonių kasų, visiems Lietuvos Respublikos piliečiams arba asmenims turintiems teisę nuolatiniai gyventi Lietuvoje.

Todėl atvykstant į ligoninę konsultacijai ar stacionariam gydymui, būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir vieną iš dokumentų, liudijančių Jūsų apdraustumą :

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir vieną iš dokumentų,
  • galiojantį valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą;
  • galiojantį privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimą;
  • galiojantį pensininko pažymėjimą;
  • galiojantį neįgaliojo pažymėjimą;
  • galiojantį bedarbio registracijos pažymėjimą;
  • gimimo liudijimą (asmenims iki 16 metų), pasą arba asmens tapatybės kortelę (asmenims iki 18 metų).


Pacientai hospitalizuojami iš priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus, kuriame registruojami, preliminariai apžiūrimi ir su ligos istorija siunčiami į atitinkamą ligoninės skyrių.

Pagal parengtinį planą hospitalizuojami pacientai turi atvykti paskirtą dieną į priėmimo ir skubios pagalbos skyrių nurodytu laiku (ne vėliau nei iki 12.00 val.)

Dėl būtinosios medicinos pagalbos besikreipiantys pacientai hospitalizuojami visą parą, o dokumentai pristatomi vėliau į atitinkamą skyrių.
Pacientai hospitalizuojami tik jų pačių sutikimu. Hospitalizuojant nepilnamečius ar neveiksnius asmenis, būtinas jų įstatyminių atstovų sutikimas. Paciento ar jo įstatyminių atstovų sutikimo nereikia, kai yra grėsmė asmens gyvybei ir jis pats dėl sveikatos būklės negali tokio sutikimo duoti, kai yra grėsmė nepilnamečio ar neveiksnaus asmens gyvybei, o jo įstatyminių atstovų negalima greitai surasti bei kitais įstatyme numatytais atvejais.

Hospitalizuojami pacientai priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus sanitariniame kabinete, medicinos personalui leidus, persirengia švariais asmeniniais drabužiais ir avalyne (baltiniai, pižama, chalatas, šlepetės). Išimtinais atvejais pagal ligoninės turimas galimybes, pacientams gali būti duodami ligoninės drabužiai, leidžiama nusiprausti (nuprausiami) ar kitaip paruošiami hospitalizacijai.

Pacientas su savimi turi turėti asmens higienos priemones (dantų šepetuką, pastos, šukas, muilą ir t.t.)

Pacientų asmeniniai drabužiai ir avalynė paliekami saugoti ligoninės Pacientų drabužių rūbinėje įstaigoje nustatyta tvarka.

Vykstantį į skyrių pacientą leidžiama lydėti ne daugiau kaip dviems asmenims.

Guldomiems į ligoninę pacientams nerekomenduojama su savimi turėti brangenybių ir stambios pinigų sumos. Už su savimi pasiimtas brangenybes ir pinigus ligoninės administracija neatsako.

Vyresniajai skyriaus slaugytojai leidus ir neprieštaraujant palatos kaimynams, pacientam palatose leidžiama turėti savo televizorių, radiją, magnetofoną, nešiojamą kompiuterį ir kitų elektros prietaisų. Už jų naudojimą atsiskaitoma pagal galiojančią tvarką.