PACIENTŲ LANKYMO TVARKA

PACIENTŲ LANKYTOJŲ DĖMESIUI!
Pacientus leidžiama lankyti, tik suderinus su skyriaus vedėju – gydytoju, o jam nesant – su gydančiu gydytoju ir tik tada, kai vedėjas – gydytojas ar gydantis gydytojas lankytoją užregistruoja „Pacientų lankytojų registravimo žurnale“

NUO 2021 M. BIRŽELIO 15 D. LANKYTI GALIMA TIK TERMINALINĖS IR SUNKIOS BŪKLĖS PACIENTUS BEI PACIENTUS IKI 14 METŲ AMŽIAUS, LIGONINĖS DIREKTORIAUS NUSTATYTA TVARKA
PACIENTO LANKYMO TRUKMĖ SKYRIUJE – NE ILGIAU 15 MIN
PACIENTŲ LANKYMO LAIKAS DARBO DIENOMIS NUO 11 IKI 12 VAL. IR NUO 15 IKI 18 VAL., ŠEŠTADIENIAIS 10.00 – 15.00 val.

Lankytojai įleidžiami per pagrindinį įėjimą.
➢ Lankymo metu lankytojai turi dėvėti vienkartinę medicininę kaukę, prieš patekdami į skyrių ir išeidami iš skyriaus, turi dezinfekuoti rankas.
➢ Vienu metu pacientą gali lankyti ne daugiau kaip vienas lankytojas.
➢ Daugiavietėje palatoje vienu metu gali būti ne daugiau kaip vienas lankytojas.
➢ NELEIDŽIAMA nuolat budėti prie paciento.
➢ Pacientą gali lankyti tik asmenys atitinkantys pacientų lankymo tvarkoje nustatytas sąlygas
➢ Lankytojai neįleidžiami, jeigu jų kūno temperatūra yra 37,3oC ir didesnė.

Lankymo sąlygos nustatytos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugo ministro 2020 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. V-2127 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Pacientų lankymo tvarkos aprašas