Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė skelbia viešą konkursą Reabilitacijos skyriaus vedėjo-gydytojo pareigoms eiti

Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė skelbia viešą konkursą Reabilitacijos skyriaus vedėjo-gydytojo pareigoms eiti (įmonės kodas 152114650, buveinės adresas – Sveikatos g. 30, LT-66251 Druskininkai).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus  (siųsdami registruotu laišku dokumentų kopijas). Jei registruotu paštu pateiktos dokumentų kopijos nepatvirtintos notaro, konkurso dieną pretendentai privalo pateikti dokumentų originalus):

– prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame turi būti nurodyta, kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu informuoti apie atitiktį Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams, patvirtintiems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-574

– asmens tapatybę, išsilavinimą ir pilietybę patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

– gyvenimo aprašymą;

– valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir (arba) kitus darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

– privačių interesų deklaraciją;

 

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentų dokumentai priimami viešojoje įstaigoje Druskininkų ligoninės administracijoje (Sveikatos g. 30, Druskininkai, 209 kab.) 20 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės interneto tinklapyje, įskaitant ir konkurso paskelbimo dieną.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8 313 59 130

k.dauksiene@druskligonine.lt

Dokumentai:

Pareiginė instrukcija

Kvalifikaciniai reikalavimai

Konkurso organizavimo nuostatai

 

Darbo užmokestis 3500,00 Eur. (neatskaičius mokesčių).