Lėšos veiklai viešinti

2023 m.
Viešinimo straipsniai spaudoje – 3290 Eur

2022 m.
Viešinimo straipsniai spaudoje – 2140 Eur