SKYRIAI

Priėmimo – skubios ir konsultacinės pagalbos skyrius yra VšĮ Druskininkų ligoninės padalinys, teikiantis priėmimo – skubios pagalbos paslaugas įvairių ūminių susirgimų, traumų, gyvybei gresiančių būklių atvejais ir konsultacines paslaugas.

KONSULTACINĖS PAGALBOS SKYRIUS

STACIONARO SKYRIAI