Pranešėjų apsauga

Informacijos apie pažeidimus VšĮ Druskininkų ligoninėje teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie VšĮ Druskininkų ligoninėje (toliau – Ligoninėje) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Ligoninėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

Ligoninėje gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, nagrinėjama ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimą, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, Ligoninėje ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

  • tiesiogiai atvykęs pas Kompetentingą subjektą adresu Sveikatos g. 30 , Druskininkai;
  • atsiųsti informaciją Administracijos elektroninio pašto adresu [email protected];
  • atsiųsti pranešimą paštu adresu Sveikatos g. 30, Druskininkai; Siunčiant pranešimą paštu, po Ligoninės pavadinimu, turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“.

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus teisės aktais numatyta atsakomybė.