Privatumo politika

Viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės (toliau – Ligoninė) interneto svetainėje naudojamų slapukų politika (toliau — Politika) nustato Ligoninės interneto svetainėje www.druskligonine.lt (toliau – Svetainė) naudojamų slapukų tvarkymo taisykles. Politika parengta, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu.

Šioje privatumo politikoje rasite išsamią informaciją apie tai, kokius duomenis renkame, kam juos naudojame, ir kas turi prieigą prie tokių duomenų.

Šioje politikoje taip pat galite susipažinti, kokias teises, susijusias su Svetainės naudotojo privatumu, turi Svetainės naudotojas ir kaip gali jomis pasinaudoti.

Kas yra slapukai?

Slapukai (angl. cookies) yra maži tekstiniai failai, saugomi naudotojo įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje (pvz., „Internet Explorer“, „Firefox“ ir kt.), kai naudotojas naršo Svetainėje, ir kaupia informaciją apie naudotojo naršymą Svetainėje.

Kodėl Svetainėje naudojami slapukai?

Svetainėje naudojami slapukai Svetainės funkcionalumui gerinti, efektyviam ir sklandžiam Svetainės veikimui užtikrinti.

Svetainės naudotojui, pirmą kartą apsilankius Svetainėje, slapukai perkeliami į naudotojo kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, palengvinanti naršymą naudotojo jau lankytame tinklalapyje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.

Paprastai slapukuose nėra saugoma jokia informacija, kuri galėtų tiesiogiai nustatyti naudotojo

tapatybę, tačiau informacija gali būti siejama su naudotojo naudojimusi kompiuteriu ar kitu įrenginiu,

įskaitant naršymą interneto svetainėse, ir kita slapukais gauta ir saugoma informacija.

Kaip galima valdyti slapukus?

Naudotojas gali bet kada ištrinti visus įrenginyje jau esančius slapukus, be to, daugumoje naršyklių gali nustatyti, kad jos neleistų įdiegti slapukų. Plačiau susipažinti su savo galimybėmis galite čia:

Tačiau, naudotojui ištrynus slapukus, kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti, taip pat, gali tekti pakartotinai nustatyti svetainės parinktis.

Kadangi slapukai yra paprasti tekstiniai failai, juos galima peržiūrėti su daugeliu tekstų rengyklių ar rašyklių. Toliau pateikiamas nuorodų sąrašas, kaip peržiūrėti slapukus skirtingose naršyklėse. Jeigu naudojama kita naršyklė, reikia žiūrėti naršyklių slapukų informaciją. Jeigu naudojamas mobilusis telefonas, išsamesnę informaciją galima rasti telefono vadove.

„Firefox“

„Chrome“

„Internet Explorer 8–11“

Daugiau informacijos

Jūsų klausimai ir komentarai

Tam tikrose Svetainės vietose Naudotojas turi galimybę užduoti klausimus ir rašyti komentarus. Naudotojo pasisakymų duomenys tvarkomi siekiant pateikti atsakymus į užduotus klausimus ir reaguoti į pareikštas nuomones. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Ligoninės teisėtas interesas užtikrinti tinkamą teikiamų paslaugų kokybę.

Kas turi prieigą prie Svetainės naudotojo duomenų?

Prieigą prie svetainėje renkamų duomenų turi Ligoninės darbuotojai, dirbantys IT skyriuje, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą ir darbuotojai, kurie atlieka funkcijas, susijusias su svetainės veiklos ir svetainėje teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, atsakymai į Jūsų užklausas ir komentarus) užtikrinimu.

Taip pat, prieigą prie duomenų gali turėti arba duomenis gauti gali Ligoninės partneriai, kurie teikia interneto svetainės turinio valdymo įrankius, svetainės talpinimo paslaugas. Pažymime, kad tokie subjektai naudotojo duomenis gali matyti ir tvarkyti tik tiek, kad suteiktų Ligoninei įsigyjamas paslaugas.

„Google Analytics“ įrankį suteikia įmonė „Google Inc.“, veikianti JAV. „Facebook“ slapukus įdiegia įmonė „Facebook Inc.“, veikianti JAV. Šioje svetainėje taip pat naudojami Google žemėlapių, Youtube slapukai. Tiek „Google Inc.“, tiek „Facebook Inc.“ yra įsipareigojusios taikyti ES-JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimams. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Apie tai galite paskaityti čia: ir čia:

Naudotojo teisės ir kaip galima jomis pasinaudoti

Naudotojas tvarkomų duomenų atžvilgiu turi teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis; prašyti ištaisyti asmens duomenis; prašyti ištrinti asmens duomenis; atšaukti duotą sutikimą dėl slapukų naudojimo ištrinant slapukus arba išjungiant juos per savo naršyklės nustatymus arba apsilankę čia ir čia

Naudotojas, taip pat, turi teisę prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą arba pareikšti, jog nesutinka, kad asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis Ligoninei teisėtu interesu, tačiau šios teisės gali būti neįgyvendintos, jeigu konkreti situacija neatitiks visų reikiamų sąlygų. Tokiu atveju Ligoninė išsamiai informuos apie teisės neįgyvendinimo priežastis.

Savo teises naudotojas gali įgyvendinti kreipdamiesi el. paštu [email protected] 

Teisė pateikti skundą

Jei manote, kad netinkamai tvarkome Jūsų asmens duomenis arba Jūsų teisė privatumą yra pažeista, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. +37052712804, +37052791445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas [email protected]

Daugiau informacijos apie privatumo politiką gali būti suteikta, susisiekus su duomenų valdytoju ar duomenų valdytojo duomenų apsaugos pareigūnu, toliau nurodytais kontaktais:

Duomenų valdytojas: Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė, Sveikatos g. 30,  LT-66251, Druskininkai, juridinių asmenų registro kodas 152114650, tel. +370 313 59130, el.paštas [email protected] 
Duomenų apsaugos pareigūnas: [email protected]