MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

 1. Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė (toliau – įstaiga), be paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos biudžeto fondo lėšų, teikia ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias moka jų gavėjai (juridiniai ir fiziniai asmenys).
 2. Už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – mokamos paslaugos), kurios suteikiamos ligoninėje, moka:
  • patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ir juridiniai asmenys;
  • savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigos.
 3. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas ir šių paslaugų kainos tvirtinamos viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės direktoriaus įsakymu. Pacientai ir juridiniai asmenys moka, kai:
  • pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl paslaugų suteikimo;
  • paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos. Prie papildomų paslaugų priskiriamos paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir nėra susijusios su pagrindine ligos (diagnozuotos) gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai) arba ištyrimas, gydymas, kitos paslaugos, kurių apimtys viršija išvardintas ligoninės direktoriaus įsakymu patvirtintoje pagrindinės ligos ištyrimo ir gydymo metodikoje. Šios paslaugos gali būti teikiamos tik leidus tuo metu pacientą gydančiam gydytojui;
  • kitų įstaigų gydytojų siuntimu ligoninėje pacientui teikiamos paslaugos (gydytojų konsultacijos, procedūros, tyrimai ir kt.), kurios yra būtinos, kad gydytojas galėtų pacientams suteikti paslaugas pagal savo kompetenciją;
  • sveikatos priežiūros įstaigoje paslaugos teikiamos užsienio piliečiams, neapdraustiems Europos Sąjungos (ES) šalyse galiojančiu sveikatos draudimu (nepateikusiems Europos sveikatos draudimo kortelės).
 4. Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintomis bazinėmis kainomis pacientai moka, kai:
  • pacientas, neturėdamas pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo (jei teisės aktuose nėra numatytos kitos sąlygos), pats kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą. Tuo atveju, jei pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, tolimesnio gydymo išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto;
  • sveikatos priežiūros įstaiga yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa, ir įstaigos administracija matomoje vietoje yra paskalbusi, kad laikinai, dėl lėšų trūkumo, negali teikti tam tikrų planinio gydymo paslaugų, o apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu pacientas, norėdamas gauti paslaugą skubos tvarka, sutinka pats už ją sumokėti.
 5. Direktoriaus pavaduotoją medicinai, priėmimo – skubios ir konsultacinės pagalbos skyriaus vadovą, stacionaro skyrių ir padalinių vadovus įpareigoju užtikrinti, kad:
  • pacientams matomoje vietoje būtų paskelbtos mokamų paslaugų kainos ir apmokėjimo už jas tvarka, sudaryta galimybė susipažinti su kainynais ar jų dalimi;
  • būtų sudarytos galimybės netrukdomai (pirmumo eile) naudotis mokamomis sveikatos priežiūros ir kitomis ne medicinos paslaugomis;
  • įstaigoje būtų teikiamos tik kokybiškos mokamos paslaugos.
Daugiau apie mokamų paslaugų teikimą skaitykite čia

NEMOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMAS

Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos (pirmosios medicininės pagalbos ir skubios medicinos pagalbos paslaugos), kurių sąrašas patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu ir yra teikiamos nuolatiniams šalies gyventojams, yra nemokamos.

Valstybės finansuojamas gydymas suteikiamas asmenims, kurie turi privalomąjį sveikatos draudimą. Iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos šios asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

 • prevencinė medicinos pagalba;
 • medicinos pagalba, medicininė reabilitacija;
 • slauga, socialinės paslaugos bei patarnavimai, priskirti asmens sveikatos priežiūrai;
 • asmens sveikatos epikrizė.