Su Mokslo ir žinių diena – būkite sveiki ir stiprūs, žengdami žinių ir pažinimo keliu.